Công bố dự thảo Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên HK2&3, NH 2018-2019, chương trình Chất lượng cao

Sinh viên phản hồi kết quả đến 16h00 ngày 23/10/2019 theo các bước sau:

– Sinh viên liên hệ VP C201 để lấy phiếu chấm.

– Sinh viên đánh giá lại và liên hệ Ban cán sự lớp để đánh giá lại theo đúng quy chế.

– Cán bộ lớp liên hệ GVCN xác nhận kết quả đánh giá.

– Sinh viên nộp lên VP C201 bản đánh giá có đầy đủ chữ ký.

Download (PDF, 110KB)

Download (XLSX, 179KB)

Comments are closed.