Danh sách cập nhật sinh viên được nhận hỗ trợ Internet (cập nhật đến 8/5/2020)

– Danh sách này đã cập nhật các bạn sinh viên đã đóng học phí đến 3/5/2020 và đã phản hồi đến 8/5/2020.

– Sinh viên hoàn thành học phí cũng như cung cấp số tài khoản sau sẽ được thông báo nhận đợt 2.

Download (PDF, 267KB)

Comments are closed.