Danh sách phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

Kế hoạch: Thực tập từ 25/10/2021 đến 20/12/2021

Bảo vệ thực tập: 7h30 thứ 2, ngày 27/12/2021 (dự kiến)

– Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn

Download (PDF, Unknown)

 

Comments are closed.