Danh sách sinh viên cần cung cấp thông tin để làm thẻ BHYT

Yêu cầu: Sinh viên có tên trong danh sách sau, chụp lại ảnh CMND/CCCD của mình, chụp Sổ hộ khẩu toàn bộ người trong gia đình gửi gấp cho cô Hường Phụ trách Y tế Trường theo địa chỉ email: nguyenthihuonggts@gmail.com để làm thẻ BHYT. Tiêu đề email ghi: MSSV – Họ và tên

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed.