Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí TOEIC tính đến ngày 30/11/2020

Viện Đào tạo chất lượng cao đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây phải hoàn thành học phí
trước 16 giờ 00 ngày 07/12/2020.

Sau thời gian trên những trường hợp sinh viên chưa hoàn học phí,Viện sẽ xử lý theo quy định.

Download (XLS, Unknown)

Comments are closed.