Danh sách sinh viên đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lưu ý: Những sinh viên đã hoàn thành học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh nhưng chưa có tên danh sách học, vui lòng liên hệ lại Viện đào tạo chất lượng cao để được cập nhật.

Download (PDF, 1.58MB)

Comments are closed.