Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ – HK 1 năm học 2018 – 2019

Thông báo

(V/v cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm 2018 – 2019)

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo về việc sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (Theo danh sách kèm theo)

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về viện đào tạo chất lượng cao  trước ngày 10/06/2019

Sau thời hạn trên Viện đào tạo chất lượng cao sẽ ra quyết định cảnh báo học vụ  và gửi thông báo về gia đình sinh viên.

Download (XLS, Unknown)

Download (XLS, Unknown)

Download (XLS, Unknown)

Download (XLS, Unknown)

Download (XLS, Unknown)

Download (XLS, Unknown)

Comments are closed.