Giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 – Hạng mục dành cho Sinh viên

 

Mẫu đơn đăng ký hạng mục Nghị lực tải tại đây.

Mẫu đơn đăng ký hạng mục Triển vọng tải tại đây.

Thông tin khái quát giới thiệu về Giải thưởng từ Ban tổ chức tải tại đây. 

Sinh viên có nhu cầu nộp đăng ký giải thưởng chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của Ban tổ chức sau đó liên hệ với Phòng Công tác sinh viên (thầy Cường – chuyên viên phòng CTSV – điện thoại 0972425113) để được hỗ trợ nộp hồ sơ.

Comments are closed.