Kết quả chính thức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa 2018

– Tất cả sinh viên chưa tham dự các buổi sinh hoạt (kể cả sinh viên đã xin phép nghỉ có lý do chính đáng) đều phải đăng ký tham dự vào các đợt SHCD đầu khóa tiếp theo.

– Kết quả bài thu hoạch không đạt, sinh viên cần nộp bài lại vào các đợt SHCD đầu khóa tiếp theo.

Download (PDF, 206KB)

Comments are closed.