Kinh tế vận tải

Ngành: Kinh tế vận tải

Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

Mã ngành: 7840104H

Sau khi ra trường, kỹ sư ngành này có thể công tác ở các công ty vận tải biển, cảng biển, xuất nhập khẩu hàng hoá đường biển và các tổ chức kinh tế có liên quan đến vận tải biển.

ktvt

Đến khoa Kinh tế vận tải