Kỹ Thuật Cơ Khí

Ngành: Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành: Cơ khí ô tô

Mã ngành: 7520103H

Kỹ sư chuyên ngành cơ khí ô tô có khả năng khai thác, sửa chữa, bảo trì và quản lý kỹ thuật ô tô, sản xuất và lắp ráp ô tô, tính toán thiết kế mới và thiết kế cải tiến các loại ô tô theo yêu cầu thực tế sản xuất, quản lý hoạt động đăng kiểm ô tô, nắm vững các nghiệp vụ quản lý, tổ chức, khai thác các phương tiện vận tải ô tô.

Kỹ thuật cơ khí