Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

Mã ngành: 758020511H

Sinh viên chuyên ngành Xây dựng cầu đường (chuyên ngành Cầu và chuyên ngành Đường) được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có hiểu biết sâu sắc về quy hoạch giao thông, cơ học, sức bền vật liệu, phân tích kết cấu, công nghệ và tổ chức, quản lý thi công.

Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn:  Tư vấn lập dự án xây dựng công trình, quản lý dự án, thiết kế, tổ chức thi công cầu thép, cầu bê tông cốt thép loại nhỏ, trung, đường bộ, đường sân bay, công trình giao thông đô thị.

Sinh viên được trang bị các kiến thức để sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên ngành như : Auto CAD, Midas/Civil, SAP, Nova TDN, Civil 3D, Matlab, Maple, Mathcad,…

Sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng sử dụng các thiết bị đo đạc trong định vị công trình: máy kinh vĩ, máy toàn đạc, máy thủy bình, máy GPS;

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông