Thông Báo Lich ôn thi TOEIC cho các bạn Thi TOEIC tại IIG ngày 18-10-2019

Các bạn sinh viên  chưa đạt 600 điểm lên viện đăng ký lich học ôn . Do số lượng giới hạn các bạn phải đăng ký sớm. thời gian đăng ký đên hết ngày 15-11-2019. Đăng ký tại phong C202

Lưu ý : Các sinh viên phải lên viện lấy bằng TOEIC và đăng ký học ôn, nếu chưa đạt đủ diều kiện.

Lich Ôn trong file đính kèm

Download (XLSX, 10KB)

Comments are closed.