Thông báo Tổ chức “Sinh hoạt đầu khóa” đợt 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo này dành cho sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT;

Thời gian sinh hoạt (trong ngày 11/9/2021) cho các nội dung như sau:

– Nội dung 1: từ 8h00 đến 8h30

– Nội dung 2: từ 8h35 đến 9h45

– Nội dung 3: 9h50 đến 11h00

– Nội dung 4: 14h00 đến 14h40

Download (DOC, 69KB)

Comments are closed.