Thông báo về việc đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp dự kiến của lớp QL16CLCA,B và KT16CLCA,B

Thông báo

Các bạn sinh viên có trong danh sách nhận đề tài luận văn tốt nghiệp lớp QL16CLCA,B  và KT16CLCA,B đăng ký tên đề tài dự kiện (nhập đầy đủ tên đề tài) trước 16h00 ngày 24/6/2020 vào đường link sau:

– Lớp QL16CLCA,B: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0rD_0vzvn4B1TVH6NowznLiC4eWGHjpnjDz_kKU_3o/edit?usp=sharing

– Lớp KT16CLCA,B và KT15CLC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pSmbT1nZKueMpVt1wf1ZSOA4bR0JG7O7nBS7GdK7wAE/edit?usp=sharing

 

Comments are closed.