Thông báo về việc thi chứng chỉ đối với sinh viên đã hoàn thành HP Toeic 5

Để thực hiện Thông báo s 190918-01/TB-CLC ký ngày 18/09/2019 (xem ti đây), TẤT CẢ các bạn sinh viên có tên trong danh sách BẮT BUỘC PHẢI CÓ MẶT tại Hội trường A lúc 8h30 ngày 25/09/2019.

Khi đi các bạn cần mang theo:

– Chứng minh nhân dân (photo)

– 3 ảnh mới chụp cỡ 3×4 (nền trắng)

– Lệ phí 990.000VND/sinh viên.

Download (PDF, 1.03MB)

Comments are closed.