Thông tin về các học phần đồ án môn học của lớp CX16CLC, CX17CLC

Thông Báo

Các sinh viên đã đăng ký vào các học phần đồ án môn học (danh sách kèm theo). Vui lòng liên hệ qua điện thoại với giáo viên để được hướng dẫn nhận đồ án môn học.

Download (XLSX, 44KB)

Comments are closed.