Tổ chức chuỗi sự kiện hội thảo và cuộc thi “Phát triển giới trẻ – Youth Empowerment” với chủ đề “Đón nhận bản thân – Kiến tạo tương lai”

Link đăng ký tham gia hội thảo “Đón nhận bản thân” tại http://bit.ly/donnhanbanthan      

Link đăng ký tham gia cuộc thi “Kiến tạo tương lai” tại http://bit.ly/kientaotnglai

Thông tin chính thức giới thiệu về chuỗi sự kiện tại http://bit.ly/sotaychgtrinh

Comments are closed.