Tự động hóa công nghiệp

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7520216H

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức toàn diện, có tay nghề vững vàng, có năng lực tổ chức về vận hành và bảo trì các thiết bị tự động; phân tích nhu cầu tự động hóa của công ty, nhà máy; phân tích và thiết kế cơ sở hệ thống tự động; chỉ huy các hệ thống tự động hóa, thiết kế và thi công dự án.