Thông Báo ( Gấp)

Nhằm đảm bảo chất lượng tiếng anh TOEIC cho các bạn sinh viên tại Viện CLC; Bộ phận đào tạo Viện CLC tổ chức lớp ôn tập nhằm củng cố kiến thức…