Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Với mục đích tổng kết, đánh giá một cách toàn diện các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2015 và xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017 đồng thời…

KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1/ Giới thiệu Khoa Khoa công trình giao thông được hình thành trên cơ sở bộ môn Công trình thủy và thềm lục địa từ năm 1997 khi Trường đại học GTVT TP…