THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Viện Đào tạo chất lượng cao (Viện) thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đại học cho người học hệ chính quy chất lượng cao như sau: Đối tượng: Người học…