Viện Đào tạo Chất lượng cao phối hợp công ty Cổ Phần Vận Tải Xếp dỡ Hải An tổ chức chương trình đào tạo – Thử việc cho sinh viên năm cuối ngành Kinh tế vận tải biển

Số lượng : 10 Sinh viên

Kết quả đánh giá trong quá trình tham gia đào tạo tại công ty được xét để đánh giá học phần khóa luận tốt nghiệp