I. Danh sách Giáo viên chủ nhiệm khóa 2022, năm học 2022-2023

STT GVCN Lớp chủ nhiệm
1 Nguyễn Phượng Vi Thể
Email: vithe.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 CN22CLCF, CN22CLCG, DL22CLC, HT22CLC
2 Cao Hữu Vinh
Email: vinh.cao@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 QC22CLCA, QC22CLCB, QC22CLCC, QC22CLCD, QC22CLCE, QC22CLCF
3 Nguyễn Thị Thanh Vân
Email: thanhvan.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 QL22CLCA, QL22CLCB, QL22CLCC, QL22CLCD, QL22CLCE
4 Huỳnh Quang Hùng
Email: hung.huynh@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 CN22CLCA, CN22CLCB, CN22CLCC, CN22CLCD, CN22CLCE
5 Nguyễn Thị Mai
Email: mai.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 QL22CLCF, QL22CLCG, QL22CLCH, QL22CLCI, QL22CLCJ
6 Biện Thị Hà Thu
Email: thu.bien@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 QL22CLCK, QL22CLCL, QL22CLCM, QL22CLCN, QL22CLCO
7 Nguyễn Vũ Huy Hoàng
Email: hoang.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 QC22CLCG, QC22CLCH, QC22CLCI, QC22CLCJ, QC22CLCK, QK22CLC
8 Nguyễn Viết Dũng
Email: vietdung.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 KH22CLC, KT22CLCA, KT22CLCB, KT22CLCC, KX22CLC, KB22CLC, QX22CLC
9 Trần Tuấn Cảnh
Email: canhtt@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 HH22CLC, ME22CLCA, MT22CLC, LC22CLCA, LC22CLCB, LC22CLCC
10 Phạm Thúy Hường
Email: 
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
 LC22CLCD, LC22CLCE, LH22CLCA, QH22CLCA
11 Nguyễn Trọng Tâm
Email: trongtam.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0964.687.926
Điện thoại: 028.35.127.130
 DV22CLC, CX22CLCA, CX22CLCB, CD22CLC
12 Phan Quốc Cường
Email: cuong.phan@ut.edu.vn
Hotline: 0972.425.113
Điện thoại: 028.35.127.13
 CO22CLCA, CO22CLCB, CO22CLCC, CO22CLCD
13 Lê Anh Quang
Email: quang.le@ut.edu.vn
Hotline: 0904.186.411
Điện thoại: 028.35.127.13
 TD22CLCA, TD22CLCB, DO22CLCA, DO22CLCB, DO22CLCC, DO22CLCD

II. Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các khóa 2019 trở về trước, năm học 2022-2023

STT Mã lớp Chuyên ngành Sĩ số GVCN
1. QH19CLC Quản lý hàng hải 31
Nguyễn Thị Thanh Vân
Email: thanhvan.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
2. KX19CLCB Kinh tế xây dựng 28
3. QL20CLCF Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 39
4. CO20CLCA Cơ khí ô tô 38
5. TD20CLCB Tự động hóa công nghiệp 33
6. DV21CLC Điện tử viễn thông 29
7. CN21CLCA Công nghệ thông tin 31
8. CO21CLCA Cơ khí ô tô 30
9. QL21CLCA Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 36
10. QL19CLCA Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 33
Nguyễn Viết Dũng
Email: vietdung.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
11. CX19CLCB Xây dựng dân dụng và công nghiệp 20
12. TD19CLC Tự động hóa công nghiệp 30
13. KT20CLCD Kinh tế vận tải biển 39
14. DV20CLC Điện tử viễn thông 14
15. CN20CLCA Công nghệ thông tin 36
16. CX20CLC Xây dựng dân dụng và công nghiệp 38
17. MT.HH.21CLC Điều khiển tàu biển & VHKTMTT 33
18. QL21CLCB Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 37
19. CD18CLCB Xây dựng Cầu đường 21
Nguyễn Phượng Vi Thể
Email: vithe.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
20. QL19CLCB Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 31
21. CO19CLCB Cơ khí ô tô 34
22. KT19CLCA Kinh tế vận tải biển 38
23. DV19CLC Điện tử viễn thông 24
24. MT.HH.19CLC Điều khiển tàu biển & VHKTMTT 34
25. CO20CLCB Cơ khí ô tô 42
26. CX21CLC Xây dựng dân dụng và công nghiệp 25
27. QL21CLCC Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 36
28. CX18CLCC Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30
Huỳnh Quang Hùng
Email: hung.huynh@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
29. CO18CLCA Cơ khí ô tô 36
30. CO19CLCC Cơ khí ô tô 35
31. KT19CLCB Kinh tế vận tải biển 36
32. CD20CLC Xây dựng Cầu đường 23
33. CN20CLCB Công nghệ thông tin 35
34. CO20CLCC Cơ khí ô tô 44
35. CN20CLCC Công nghệ thông tin 32
36. QL20CLCA Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 39
37. KT21CLCA Kinh tế vận tải biển 36
38. CO18CLCB Cơ khí ô tô 34
Nguyễn Thị Mai
Email: mai.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
39. CX19CLCC Xây dựng dân dụng và công nghiệp 23
40. CO20CLCD Cơ khí ô tô 43
41. CN20CLCD Công nghệ thông tin 35
42. QL20CLCB Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 44
43. KX21CLCA Kinh tế xây dựng 41
44. CD21CLC Xây dựng Cầu đường 25
45. QH21CLCA Quản lý hàng hải 37
46. KT21CLCB Kinh tế vận tải biển 34
47. CO18CLCC Cơ khí ô tô 36
Biện Thị Hà Thu
Email: thu.bien@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
48. CN19CLCA Công nghệ thông tin 28
49. CO20CLCE Cơ khí ô tô 44
50. QL20CLCC Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 40
51. KX20CLCA Kinh tế xây dựng 41
52. MT.HH.20CLC Điều khiển tàu biển & VHKTMTT 20
53. KT20CLCA Kinh tế vận tải biển 43
54. TD21CLCA Tự động hóa công nghiệp 44
55. QH21CLCB Quản lý hàng hải 34
56. CX18CLCA Xây dựng dân dụng và công nghiệp 29
Nguyễn Vũ Huy Hoàng
Email: hoang.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
57. CN19CLCB Công nghệ thông tin 33
58. CD19CLCA Xây dựng Cầu đường 19
59. CO20CLCF Cơ khí ô tô 42
60. QL20CLCD Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 40
61. KX20CLCB Kinh tế xây dựng 37
62. KT20CLCB Kinh tế vận tải biển 41
63. TD20CLCA Tự động hóa công nghiệp 20
64. QH20CLCA Quản lý hàng hải 26
65. DV18CLC Điện tử viễn thông 25
Cao Hữu Vinh
Email: vinh.cao@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130
66. CX18CLCB Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30
67. CD18CLCA Xây dựng Cầu đường 16
68. CX19CLCA Xây dựng dân dụng và công nghiệp 34
69. CD19CLCB Xây dựng Cầu đường 16
70. CO19CLCA Cơ khí ô tô 32
71. KX19CLCA Kinh tế xây dựng 29
72. QL20CLCE Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 43
73. KT20CLCC Kinh tế vận tải biển 36
74. QH20CLCB Quản lý hàng hải 20