Những sinh viên có tên trong danh sách liên hệ bộ phận Y tế C003A để nhận giờ hành chính.

DANH SÁCH TRẢ LẠI TIỀN BHYT CHO SINH VIÊN
STT MSSV HỌ TÊN LỚP
1 1651090003 Nguyễn Thanh Bình CD16CLCA
2 17H1090068 Lê Thành Vinh CD17CLCB
3 1951160026 Trần Khải Hoa CD19CLCA
4 20H1120077 Nguyễn Chí Thanh CN20CLCA
5 16H1080067 Phan Trí Nhân CO16CLCB
6 1751150070 Vũ Ngọc Trọng CO18CLCB
7 18H1080095 Nguyễn Ngọc Phú CO18CLCB
8 18H1080105 Lê Ngọc Thìn CO18CLCB
9 18H1080121 Hoàng Minh Đức CO18CLCC
10 19H1080040 Âu Đoàn Quốc Thịnh CO19CLCA
11 19H1080106 Nguyễn Ngọc Điền CO19CLCC
12 20H1130301 Nguyễn Quang Vinh CO20CLCD
13 20H1130399 Mai Thanh Tân CO20CLCF
14 19H1160080 Lê Hoàng Quyên CX19CLCB
15 19H1160125 Bùi Phú Vinh CX19CLCC
16 20H1160052 Vương Quốc Khánh CX20CLC
17 20H1160117 Đoàn Nguyễn Tấn Dũng CX20CLC
18 20H1160118 Chung Trường Duy CX20CLC
19 20H1160151 Võ Tấn Thịnh CX20CLC
20 20H1160157 Nguyễn Anh Kỳ CX20CLC
21 17H1040015 Nguyễn Hữu Hoàng DV17CLC
22 18H1040017 Lê Quang Linh DV18CLC
23 16H1010020 Nguyễn Thành Lãm HH16CLC
24 19H1010006 Quách Chí Thành HH19CLC
25 1951220061 Phạm Quốc Khánh KT19CLCA
26 19H4010075 Ngô Đại An KT19CLCB
27 19H4010088 Võ Huỳnh Tuấn Khanh KT19CLCB
28 20H4010157 Nguyễn Hữu Huỳnh Hoa KT20CLCB
29 20H4010265 Lê Tuấn Thanh KT20CLCC
30 20H4010266 Bùi Tấn Thành KT20CLCC
32 18H4020085 Nguyễn Thị Thanh Thủy KX18CLCB
33 19H4020006 Nguyễn Hải Dương KX19CLCA
34 19H4020008 Đinh Hồng Gấm KX19CLCA
35 20H4020157 Nguyễn Văn Tuấn KX20CLCB
36 18H1220028 Phạm Minh Phú QH18CLC
37 18H1220046 Trần Ngọc Lan Anh QH18CLC
38 18H1220048 Nguyễn Thị Thùy Dung QH18CLC
39 18H1220054 Nguyễn Trường Kiên QH18CLC
40 19H1220033 Lê Xuân Khanh QH19CLC
41 20H1220075 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm QH20CLCA
42 20H1220123 Đèo Võ Ngân Quỳnh QH20CLCB
43 1754010028 Trương Thị Trúc Mai QL17CLCA
44 1754030059 Ôn Xuân Hạnh QL17CLCC
45 17H4030082 Huỳnh Ngọc Thúy Vy QL17CLCC
46 1954030139 Hoàng Thị Kiều QL19CLCA
47 20H4030028 Dương Võ Xuân Nghi QL20CLCA
48 20H4030182 Hoàng Thị Loan QL20CLCB
49 20H4030198 Đặng Minh Quang QL20CLCB
50 20H4030305 Nguyễn Thanh Thảo QL20CLCC
51 20H1050001 Cao Thái An TD20CLCA
52 20H1050021 Phan Trần Thành Đạt TD20CLCA