Thông báo kế hoạch thi TOEIC ngày 25/06/2023 như sau :

  • Sinh viên nhận phiếu số 2 và gửi đồ cá nhân tại phòng F501
  • Địa điểm thi                : Phòng F401, F402, F403
  • DS THÍ SINH

Trường lưu ý thí sinh dự thi TOEIC chú ý:

  • Thí sinh lưu ý thời gian thi (Ngày thi/ ca thi) và có mặt tại điểm thi trước 30 phút.
  • Thí sinh Mang theo Phiếu đăng ký (liên 2) + Thẻ sinh viên + giấy tờ cá nhân hợp lệ (CCCD/CMND/Hộ chiếu…), CCCD/CMND/Hộ chiếu nguyên bản công an cấp còn hiệu lực, không được bong tróc, không được ép dẻo, ép nhựa,…
  • Thông tin đăng ký thi không chính xác sẽ không được vào phòng thi và bị mất lệ phí.
  • Không có Giấy tờ cá nhân hợp lệ sẽ không được dự thi và mất lệ phí
  • Thí sinh kiểm tra lại thông tin đăng ký thi : HO TEN, NGÀY/THÁNG/NĂM SINH, CCCD/CMND/Hộ chiếu (thông tin bắt buộc chính xác theo CCCD/CMND/hộ chiếu đăng ký thi)
  • Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, thí sinh tham khảo trước Quy định dành cho thí sinh (File đính kèm) và Tài liệu Hướng dẫn dự thi TOEIC tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1dFlEYG_KzZc_I2dwxnRDtAuTP-ZlaeF1/view