Điểm trúng tuyển xem tại đây

Thí sinh tra cứu kết quả tại ts21.ut.edu.vn. Có chữ “ĐẠT” ở ô kết quả là trúng tuyển.

Ghi chú:
– Thí sinh được công nhận trúng tuyển khi đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy
định và đạt điều kiện về điểm xét tuyển (ĐXT) học bạ;
– ĐXT học bạ = Tổng điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2
lớp 11 và HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có);
– Thí sinh đạt điều kiện về ĐXT học bạ khi có ĐXT học bạ ≥ Điểm trúng tuyển(*) tương ứng
cho từng ngành/chuyên ngành theo nguyện vọng cao hơn đã đăng ký xét tuyển (nguyện vọng
1 là cao nhất);
– Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Điểm trúng tuyển chung cho tất cả các tổ hợp môn có xét tuyển./