– Dữ liệu trên đây là điểm Trung bình chung học tập năm học (TBCHT NH) 2020 – 2021 của những sinh viên thuộc diện có điểm đạt điều kiện để xem xét cấp Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) (>=2.5), điểm TBCHT NH được tính cho những học phần đăng ký học mới trong năm học (số tín chỉ và điểm);

– Việc xét cấp HBKKHT được thực hiện theo Thông báo số 210126-18/TB-VCLC ngày  26/01/2021 về việc xét Học bổng khuyến khích học tập và Danh hiệu tập thể năm học 2020 – 2021 và kết luận của Lãnh đạo Viện Đào tạo chất lượng cao;

– Cụ thể tiêu chí xét như sau:

+ Không có điểm F, F+ của bất kỳ học phần nào trong năm học (bao gồm cả F, F+ các học phần GDTC, GDQP – AN); Số tín chỉ và số điểm chỉ tính cho những học phần đăng ký mới trong năm học;

+ Không tính số tín chỉ và điểm của các học phần: GDTC, GDQP – AN, TOEIC;

+ Đối với sinh viên khóa 2020: cấp học bổng năm học; số lượng tín chỉ trong năm học (mỗi học kỳ) phải đúng với chương trình đào tạo mà Viện bố trí  (Tổng số tín chỉ trong năm học >=30 TC);

+ Đối với sinh viên khóa 2018, 2019: cấp học bổng năm học; số lượng tín chỉ đăng ký mới trong năm học phải >=30 TC và số lượng tín chỉ đăng ký mới mỗi học kỳ (học kỳ 1 và học kỳ 2) >=10 TC;

+ Đối với sinh viên khóa 2017: cấp học bổng học kỳ khi số tín chỉ đăng ký mới trong mỗi học kỳ (học kỳ 1 và học kỳ 2) >=10 TC và tổng số tín chỉ đăng ký mới trong năm học <30 TC; cấp học bổng năm học khi số tín chỉ đăng ký mới trong mỗi học kỳ (học kỳ 1 và học kỳ 2) >=10 TC và tổng số tín chỉ đăng ký mới trong năm học >=30 TC;

+ Đối với sinh viên khóa 2016: cấp học bổng học kỳ khi số tín chỉ đăng ký mới trong năm học >=15 TC;

– Việc xét cấp học bổng được xét theo Ngành/Chuyên ngành và có nguồn quỹ riêng; HBKKHT được cấp theo thứ tự mức đạt từ cao xuống thấp (Xuất sắc, Giỏi, Khá), trong mỗi mức đạt xem xét điểm TBCHT và rèn luyện từ cao xuống thấp (nếu suất cuối cùng mỗi Ngành/Chuyên ngành có số điểm bằng nhau sẽ xem xét lấy sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn);

– Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tính chất và quy định sẽ do Lãnh đạo Viện xem xét và quyết định.

– Sinh viên nếu có phản hồi về dữ liệu (điểm, số tín chỉ), vui lòng gửi thông tin phản hồi theo tiêu đề “Phản hồi dữ liệu điểm HBKKHT” về kênh hỗ trợ sinh viên (http://support.ut.edu.vn/) cho bộ phận Công tác sinh viên trước ngày 24/12/2021. Mọi phản hồi sau thời gian này Viện sẽ không giải quyết.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download