1. Đăng nhập (Log in) vào trang https://courses.ut.edu.vn/ với tên và mật khẩu tương tự tài khoản trang cá nhân

2. Cập nhật thông tin user

law.h1

3. Chọn mũi tên menu bên trái Khóa học –> Viện Đào tạo chất lượng cao –> Học kỳ 1 năm học 2019-2020

law.h2

law.h3

law.h4

4. Click vào link ngay tiêu đề “Hội thi tìm hiểu pháp luật Nước … 2019”

law.h5

5. Chọn nút ghi danh (Enrol me)

law.h6

6. Chọn Thi thử

law.h7

7. Trước khi thi thử, các bạn xem các tài liệu trước để trả lời chính xác hơn. Bấm Attempt quiz now và thi.

law.h8

8. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong lần thi chính thức sắp tới.