Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

1/ Ngành Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ khí ô tô

 • Địa điểm thực tập:
  – Sinh viên có thể chọn các đơn vị thực tập có liên quan về ô tô hoặc cơ khí như: các nhà máy cơ khí, các đại lý khai thác – sửa chữa ô tô, trung tâm đăng kiểm, nhà máy lắp ráp ô tô, garage ô tô, nhà máy điện, công ty thiết kế về cơ khí/ phụ tùng ô tô,…
  Sinh viên căn cứ vào điều kiện của mình để chọn nơi thực tập phù hợp; bao gồm những nơi như: Tp. HCM và các tỉnh lân cận, các tỉnh gần gia đình sinh viên.
  – Sinh viên chủ động tìm nơi TT, sau đó điền các thông tin trong “Công văn mẫu” và gửi lại đề làm CV TT cho SV. – Gửi CV mẫu và đăng ký thông tin theo đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU5GQez9m8RjgO9HrjksRNEIIuXiP7_eSaRTdltldEd3ruxQ/viewform?usp=sf_link
  – Thời gian gửi mẫu CVTT từ 07/03/2022 đến 15/03/2022. SV không tìm được nơi TTTN thì Trường phân công GVHD hỗ trợ tìm nơi TT, nhưng SV phải chịu sự chỉ định dù nơi TT xa, đi lại khó khăn.
 • Thời gian thực tập tốt nghiệp
  – Thời gian TTTN 10 tuần từ 14/03/2022 đến 21/05/2022 (Sv có 01 tuần dự trữ).
  – Viết báo cáo TT và bảo vệ cuối tháng 05/2022.

2/ Ngành Khoa học hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển

 • Sinh viên đọc đề cương thực tập tốt nghiệp và chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập tốt nghiệp, đề cương thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn trình bày sinh viên tải trên web Viện.
  – Từ 22/02/2022: SV đi thực tập
  – Từ 23-29/04/2022: SV Nộp báo cáo Thực tập viết tay cho giảng viên hướng dẫn.
  – Từ 29/04-09/05/2022: GV hướng dẫn chấm báo cáo Thực tập, và gửi kết quả về cho Bộ môn
  – Từ 10-14/05/2022: Dự kiến Lịch Báo cáo thực tập  tốt nghiệp theo hình thức vấn đáp
  “SV chưa học xong các HP chuyên môn chưa được đi thực tập
  nếu có sót trong DS trên thì phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự động loại khỏi danh sách đăng ký học phần.”
  SV phải hoàn thành học phí trước ngày 31/03/2022 nếu không hoàn thành học phí, hoặc không thực hiện theo kế hoạch sẽ nhận điểm F.

3/ Ngành Khai thác vận tải chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

 • Thực tập từ 7/3/2022 đến 2/5/2022
 • Bảo vệ thực tập: 7h30 thứ 2, ngày 9/5/2022 (dự kiến)
  – Nội dung: theo yêu cầu do giáo viên hướng dẫn giao, mỗi sinh viên 1 đề tài không được giống nhau.
  – Quyển thuyết minh báo cáo thực tập tốt nghiệp từ 40 đến 50 trang, phải có phần nhận xét đóng dấu của cơ quan nơi thực tập và giáo viên hướng dẫn phê duyệt cho bảo vệ.
  – Buổi bảo vệ thực tập sinh viên nộp đĩa CD cùng báo cáo thực tập (cả nhóm, lớp học phần lưu cùng 01 đĩa CD)
  – Sinh viên liên hệ ngay với GVHD để triển khai theo kế hoạch.
  – Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc theo kế họach, các yêu cầu của khoa và theo tiến độ, nội dung đề tài của giáo viên hướng dẫn đã giao.

4/ Ngành Khoa học hàng hải chuyên ngành Quản lý hàng hải

5/ Ngành Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

6/ Ngành Kinh tế vận tải chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

7/ Ngành Kinh tế xây dựng chuyên ngành Kinh tế xây dựng

 • Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn xem tại đây.