Ghi chú:
– Các nhóm lớp học phần có nhiều hơn 1 buổi học/tuần hoặc có số tiết học/ buổi khác nhau được thể hiện thành nhiều dòng.
– Kế hoạch thực hiện các học phần Đồ án, TKMH, thực tập, thi tốt nghiệp… sẽ do giảng viên, Bộ môn/khoa thông báo chi tiết.
– Sinh viên đã đăng ký thành công vào các nhóm lớp được mở chính thức cần xem thời khoá biểu để theo học, dữ liệu sẽ được
cập nhật vào trang cá nhân của sinh viên.
– Học phần Điền kinh học tại địa chỉ: Sân bóng đá C1, Số 1050, đường Phan Chu Trinh, Phường 12, Quận Bình Thạnh
– Học phần Bóng chuyền, Bóng rổ học tại địa chỉ: Số 8, Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh
– Học phần TOEIC khoá 2018, 2019 sẽ được Viện sắp xếp phù hợp với lịch học của sinh viên.

– Thời gian học: Buổi sáng
Tiết 1 bắt đầu từ 7h00
Tiết 3 bắt đầu từ 8h55

Buổi chiều
Tiết 6 bắt đầu từ 12h30
Tiết 7 bắt đầu từ 13h20
Tiết 8 bắt đầu từ 14h25