THÔNG BÁO

Sinh viên các lớp Chất lượng cao kiểm tra tài khoản cá nhân trên sv2.ut.edu.vn.

Mục đích: chuẩn bị đăng ký học phần trực tuyến. Không giải quyết đăng ký bằng phiếu.

Thời hạn kiểm tra đến hết tháng 03 năm 2017.

Nếu có vấn đề gì sai sót, không đăng nhập được, vui lòng liên hệ Trung tâm dữ liệu (Lầu 1, Khu C, CS chính) để được điều chỉnh kịp thời.

Bộ phận đào tạo CLC