THÔNG BÁO1. Sinh viên vào trang SV, xem mục Thông tin chung/Ghi chú nhắc nhở (chọn lọc tất cả để xem toàn bộ danh sách). Chỉ những SV nào nhận được nhắc nhở thì phải kê khai số tài khoản để nhận lại tiền BHYT (đợt 1) được cơ quan BHYT hoàn trả về (do SV thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn, BHYT doanh nghiệp …. đã có thẻ BHYT đã được cấp miễn phí), năm học 2023-2024.

2. Hạn chót kê khai: 21/6/2024

3. Viện chỉ chấp nhận tài khoản Vietcombank mang tên SV.

4. Kê khai tài khoản bấm tại đây. Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản Gmail sinh viên, kiểm tra kỹ số tài khoản giống trong App VCB trước khi gửi.

5. Sinh viên thắc mắc BHYT vui lòng liên hệ phòng Y tế B.8 (tầng trệt khu B).