THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần, điều chỉnh đăng ký học phần và đóng học phí các lớp Tiếng Anh (Toeic) hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao

  1. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

1.1 Đối tượng đăng ký

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao.

1.2 Thời gian và hình thức đăng ký

Từ 08h00 ngày 02/03/2023 đến 16h00 ngày 03/03/2023.

– Hình thức đăng ký trực tuyến tại website: https://sv.ut.edu.vn/

  1. ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

– Sinh viên khóa 2022 chưa đạt trình độ Toeic 3 học theo lịch do Viện Đào tạo Chất lượng cao sắp xếp.

– Sinh viên khóa 2022 đạt trình độ Toeic 4 trở lên được điều chỉnh lịch học (hủy đăng ký, chuyển nhóm) trong thời gian từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 01/03/2023.

  1. ĐÓNG HỌC PHÍ

3.1 Mức học phí:

Toeic 1 :     2.690.000 đồng

Toeic 2:      3.090.000 đồng

Toeic 3:      3.390.000 đồng

Toeic 4:      3.590.000 đồng

Toeic 5:      3.890.000 đồng

Toeic 6:      1.790.000 đồng

3.2 Thời gian đóng:

Từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 15/03/2023

3.3 Hình thức đóng:

Sinh viên nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin và đào tạo nghiệp vụ (Lầu 1 khu nhà D, Cơ sở 1)