THÔNG BÁO

Vì lý do Hồ bơi nhà trường đang trong quá trình sửa chữa. Nay, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến các sinh viên đang theo học các học phần Bơi 1 và Bơi 2 sẽ tạm ngưng lịch học và lịch thi trong thời gian này. Thời gian học và thi sẽ được Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo lại sau khi hoàn thành sửa chữa Hồ bơi. Vậy, đề nghị các bạn sinh viên theo dõi và cập nhật thông báo thường xuyên để biết lịch học.

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO