Đối tượng:

– Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Đăk Nông;

– Đạt học lực Giỏi và Xuất sắc năm học 2018-2019 và học kỳ 1 năm học 2019-2020;

– Người học chưa tốt nghiệp

Thông báo:

Sinh viên xem thông báo tại đây

Danh sách:

Sinh viên xem danh sách tại đây

Những sinh viên thuộc đối tượng bên trên chưa có tên thì liên hệ với đồng chí Phan Quốc Cường, chuyên viên phòng Công tác sinh viên, điện thoại 02835121597 – 0972425113 để được đảm bảo quyền lợi.