Công ty Đào tạo và Nguồn nhân lực Hàng hải (UT-STC) được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong trong việc đưa thuyền viên Việt Nam làm việc trên đội tàu của chủ tàu Châu Âu từ năm 2006.

Hiện nay đã có hơn 250 thuyền viên Việt Nam của công ty UT-STC đang làm việc trên các đội tàu của các chủ tàu Châu Âu như Wagenborg, Hà Lan; Stolt Tankers B.V; Hiệp hội chủ tàu Nauy; Công ty vận tải biển Teekay; Công ty vận tải biển RHL.

Nhằm giúp sinh viên có việc làm trên các đội tàu của chủ tàu Châu Âu, vào cuối tháng 10/2019 chủ tàu Stolt (website: https://www.stolt-nielsen.com/en/) sẽ tuyển chọn 20 sinh viên năm thứ Ba năm học 2019-2020 (HH17, MT17, DT17) thuộc các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu thủy và Điện tàu thủy thông qua Chương trình tài trợ đào tạo tại UT-STC.

Thông tin chi tiết việc tuyển chọn và đơn đăng ký “UT-STC Registration form” được đính kèm bên dưới. Sinh viên có thể điền form và gửi đến địa chỉ email: training@ut-stc.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng công ty UT-STC.