Để hỗ trợ các  sinh viên học TOEIC  không quên kiến thức trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19, Viện tổ chức lớp học online thông qua các group Facebook. Nội dung giảng dạy bao gồm các livestream, video bài giảng và bài tập.Sinh viên tham gia các link sau đây phù hợp với  lớp đang học của các bạn, Lịch học dự kiến sẽ bắt đầu  trong tuần  nên muộn nhất là thứ 4 các bạn sinh viên phải đảm bảo tham gia vào các group đâỳ đủ.

Lưu ý : trước ngày 20-3-2020 các sinh viên đạt chứng chỉ TOEIC quốc tế chuẩn đầu ra  ,  nộp  lên viện để được xét miễn học phần TOEIC  và xét chuẩn đầu ra