Các Câu lạc bộ/Đội nhóm của Trường

– Đoàn Viện đào tạo chất lượng cao: https://www.facebook.com/doanhoishape/

– Đội Công tác xã hội: https://www.facebook.com/CTXHUTHCM

– CLB Khởi nghiệp: https://www.facebook.com/SSE.GTS/

– CLB Bóng đá: https://www.facebook.com/teamGTVT/

– CLB Giai điệu trái tim: https://www.facebook.com/clbgdtt/

– CLB Kỹ năng: https://www.facebook.com/giadinhkinang

– CLB Sống đẹp: https://www.facebook.com/songdepclubgtvt

– CLB Sách và hành động: https://www.facebook.com/svdh.gts/

– CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/utengclub/

– CLB Truyền thông: https://www.facebook.com/Clbtruyenthonggts/