Các Câu lạc bộ/Đội nhóm của Trường

– Đoàn – HSV Trường ĐH GTVT TP.HCM: https://www.facebook.com/DOANHOIUTHCM/

– CLB Tiếng Anh Viện Đào tạo chất lượng cao: https://www.facebook.com/shapeenglishclub.ecs?mibextid=9R9pXO

– Đội Công tác xã hội: https://www.facebook.com/CTXHUTHCM

– CLB Khởi nghiệp: https://www.facebook.com/SSE.GTS/

– CLB Bóng đá: https://www.facebook.com/teamGTVT/

– CLB Giai điệu trái tim: https://www.facebook.com/clbgdtt/

– CLB Sống đẹp: https://www.facebook.com/songdepclubgtvt

– CLB Sách và hành động: https://www.facebook.com/svhd.gts

– CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/utengclub/

– CLB Truyền thông: https://www.facebook.com/CLBTruyenThongUTH/

– CLB Taekwondo: https://www.facebook.com/CLBTaekwondoGTS/

– CLB Vovinam UTH: https://www.facebook.com/VovinamUTH/

Ban chủ nhiệm CLB Tiếng Anh Viện Đào tạo chất lượng cao