1. Trung tâm Ngôn ngữ, CNTT và ĐTNV (Tiếng Anh, Tin học): https://nncntt.ut.edu.vn/

2. Trung tâm Đào tạo thường xuyên (ĐH VLVH, Văn bằng 2, Liên thông): https://ptc.ut.edu.vn/tuyen-sinh/

3. Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viên (Đồng phục, giấy thi): Phòng B.1 (ngay cổng gửi xe SV)

4. Trung tâm Thông tin – Thư viện (Tất cả tài khoản SV): https://lic.ut.edu.vn/

5.  Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh: https://tuyensinh.ut.edu.vn/

6. Phòng Y tế: B.8 (Zalo 0987764898 liên lạc giờ hành chính)

7. Các đơn vị khác: ut.edu.vn, chọn menu Các đơn vị.