I. GIỚI THIỆU CHUNG 

ĐOÀN – LCH VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

– Đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao là đơn vị trực thuộc Đoàn trường ĐH GTVT TP.HCM

– Liên chi hội Sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH GVTT TP.HCM

Đoàn – LCH Viện Đào tạo Chất lượng cao đại diện Viện Đào tạo Chất lượng cao đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên.

– Phối hợp với Viện Đào tạo Chất lượng cao tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, các lớp huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên.

– Làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng Hội của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Đoàn – LCH Viện Đào tạo Chất lượng cao luôn luôn cố gắng phát huy để trở thành sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên với quy mô ngày càng chuyên nghiệp và sáng tạo hơn dành cho sinh viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Gmail: doanhoishape@ut.edu.vn

Tiktok: SV SHAPE – UTH

Facebook: Đoàn Viện Đào tạo chất lượng cao – UTH

Zalo: Đoàn Viện Đào tạo chất lượng cao UTH

Youtube: Đoàn Hội Viện Đào tạo chất lượng cao UTH

CÁC SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN

Sự kiện chào đón Tân sinh viên; Cuộc thi Nét đẹp UTH; Các cuộc thi học thuật: Tài năng Anh ngữ; SHAPE CUP; Các chương trình tình nguyện lan toả yêu thương;  Hội Thao SHAPE;…

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NHIỆM KỲ 2024-2027

         

BAN CHẤP HÀNH LCH SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NHIỆM KỲ 2023-2025

TRƯỞNG CÁC BAN ĐOÀN HỘI VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO