Danh sách và lịch thi Toeic ngày 25/06/2023

Thông báo kế hoạch thi TOEIC ngày 25/06/2023 như sau : Sinh viên nhận phiếu số 2 và gửi đồ cá nhân tại phòng F501 Địa điểm thi                : Phòng F401, F402,…

Danh sách thi Toeic ngày 26/02/2023

Danh sách thí sinh thi toeic ngày 26/02/2023 Thi ca 1 buổi sáng (tập trung lúc 08h00) Thi ca 2 buổi chiều (tập trung lúc 13h00) Thông tin cần lưu ý khi…