Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến

Hạn đóng học phí: 2 tuần, tính từ ngày đăng ký học phần thành công, lớp đã mở chính thức. 1. Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến trang sv.ut.edu.vn 2. Hướng…