Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến

Hạn đóng học phí: 1 tháng, tính từ ngày bắt đầu học kỳ. 1. Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến trang sv.ut.edu.vn 2. Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến…

Quy định về đăng ký học phần

Đầu mỗi năm học, Viện Đào tạo Chất Lượng cao thông báo Tiến độ học tập năm học, sinh viên theo dõi các mốc thời gian để tham gia đăng ký học…