Căn cứ kế hoạch số 01 /KH-ĐTN ngày 28/02/2024 về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đào tạo Chất lượng cao khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Ban Chấp hành Đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Đào tạo Chất lượng cao khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2027.
1. Đại biểu: Danh sách Đại biểu đã được các Chi Đoàn gửi về Đoàn Viện
2. Thời gian, địa điểm, trang phục:
2.1. Thời gian: 13h00 ngày 21/04/2024.
Lưu ý: Có mặt trước thời gian Đại hội bắt đầu 30 phút.
2.2. Địa điểm: Hội trường Hội nhập, trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh).
2.3. Trang phục
– Áo Đoàn Thanh Niên
– Quần tây sẫm màu
– Giày/Dép quai hậu
3. Nội dung Đại hội:
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Đào tạo Chất lượng cao, những thuận lợi, khó khăn, mặt được, mặt hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường nhiệm kỳ 2024 – 2027. Đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đào tạo Chất lượng cao lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2027.