Viện Đào tạo Chất lượng cao (SHAPE) trực thuộc trường Đại Học Giao Thông Vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh (UTH) liên kết với đối tác giáo dục quốc tế  IIG Việt Nam tổ chức các kỳ thi tiếng Anh và cấp chứng chỉ quốc tế như TOEIC (2 kỹ năng) cho sinh viên, học viên, người học trong và ngoài UTH.

  1. Hướng dẫn thi Toeic : xem tại đây
  2. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi : Văn phòng Viện Đào tạo chất lượng cao – Phòng C201
  3. Phiếu đăng ký dự thi: Liên 1 (Toeic), Liên 2 ( Toeic)