DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Cao Hữu Vinh

Phó Viện Trưởng

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

Email:

vinh.cao@ut.edu.vn
Hotline: 0898.127.130
Điện thoại: 028.35.127.130

Nguyễn Trọng Tâm

Giảng Viên Viện Xây Dựng

 

 

 

Phó ban

 

 

 

Email:

trongtam.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0964.687.926
Điện thoại: 028.35.127.130


Nguyễn Viết Dũng

Phó Bí thư Đoàn Viện CLC

 

 

 

Ủy viên thường trực

 

 

 

Email:

vietdung.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 028.35.127.130
Điện thoại: 0898.127.130

CỐ VẤN HỌC TẬP THEO NGÀNH

TÊN GIÁO VIÊN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
Nguyễn Thị Minh Hạnh

Giảng viên: Khoa KTVT

 

Cố vấn học tập ngành Khai thác vận tải

 

Gmail:

hanh.nguyen@ut.edu.vn

Lê Hà Minh

Giảng Viên: Khoa KTVT

 

 

 

Cố vấn học tập ngành Kinh tế vận tải

 

 

 

Gmail:

minh.le@ut.edu.vn

Nguyễn Minh Đức

Giảng Viên: Khoa KTVT

 Cố vấn học tập ngành Kinh tế xây dựng Gmail:

duc.nguyen@ut.edu.vn

Lê Khôi

Giảng viên: Viện HH

 

Cố vấn học tập ngành Khoa học hàng hải

 

Gmail:

khoi.le@ut.edu.vn

Phan Thị Hồng Nhung

Giảng viên: Khoa CNTT

 

Cố vấn học tập ngành Công nghệ thông tin

 

Gmail:

nhung.phan@ut.edu.vn

Nguyễn Hồng Thắng

Giảng Viên: Viện Cơ Khí

 

 

 

 

Cố vấn học tập ngành Kỹ thuật cơ khí

 

 

 

 

Gmail:

Hongthang.nguyen@ut.edu.vn

Hoàng Đức Quý

Giảng Viên: Khoa Điện – ĐTVT

 

Cố vấn học tập ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

 

 Gmail:

quyhd@ut.edu.vn

Nguyễn Thị Chính

Giảng Viên: Khoa Điện – ĐTVT

 

 

 

 

Cố vấn học tập ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

 

 

Gmail:

chinh.nguyen@ut.edu.vn.

Nguyễn Trung Hiếu

Giảng Viên: Viện Xây Dựng

 

 

 

Cố vấn học tập ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật
xây dựng công trình giao thông

 

 

 

Gmail:

trunghieu.nguyen@ut.edu.vn