Danh sách sinh viên hoàn thành môn học GDTC đợt tháng 03 năm 2023

Theo Quy định chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất (https://clc.ut.edu.vn/quy-dinh-chuong-trinh-to-chuc-day-hoc-va-danh-gia-ket-qua-mon-hoc-giao-duc-the-chat/), Viện đào tạo Chất lượng cao thông báo  kết quả kiểm…