Viện đào tạo Chất lượng cao thông báo danh sách các sinh viên đã hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh được công nhận trong đợt tháng 09/2022 (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót trước ngày 14/09/2022 để được cập nhật. Sau ngày 14/09/2022, Viện đào tạo Chất lượng cao sẽ tiến hành trình ký Quyết định.

Danh sách sinh viên được công nhận hoàn thành môn học:

– Giáo dục thể chất: xem tại đây.

– Giáo dục quốc phòng – an ninh: xem tại đây.   

[QĐ 828/QĐ-ĐHGTVT Qui định học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh – Viện Đào tạo Chất lượng cao – ĐH GTVT TP.HCM (ut.edu.vn)]

– Phản hồi tại trang Hỗ trợ trực tuyến: https://support.ut.edu.vn/ với nội dung cụ thể như sau:

“SV đã hoàn thành môn học GDTC/ GDQP-AN theo đúng quy định trong quá trình học:

  • Mã môn học thứ 1 – Tên môn học thứ 1 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 2 – Tên môn học thứ 2 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 3 – Tên môn học thứ 3 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 4 – Tên môn học thứ 4 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học

Kính đề nghị Viện ĐT CLC kiểm dò lại kết quả học tập để SV được xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục thể chất/ GDQP-AN”

Ví dụ :
Em đã hoàn thành môn học GDTC theo đúng Quyết định số 526/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/07/2022, em xin được hỗ trợ kiểm dò lại kết quả học tập để được xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục thể chất:
– HK1 2019-2020: 004103 Bơi 1 (50m) 6.0 _ 2.5
– HK hè 2019-2020: 004101 Lý thuyết GDTC 8.0 _ 3.5
– HK1 2021-2022: 004105 Điền kinh 7.2 _ 3.0
– HK2 2021-2022: 004104 Bơi 2 (200m) 5.0 _ 1.5
Em xin cảm ơn.