THÔNG BÁO

V/v Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Thời gian: 08h00 thứ 6 ngày 17/8/2018

2. Địa điểm: 

– Phòng B101A (Tiểu ban 1)

– Phòng B101B (Tiểu ban 2)

– Phòng B102A (Tiểu ban 3)

3. Danh sách sinh viên:

Tiểu ban 1

Tiểu ban 2

Tiểu ban 3

Bộ phận Đào tạo