Sáng ngày 05/12/2023, Viện Đào tạo Chất lượng cao đã tổ chức buổi trao giải cho các tập thể lớp đã đạt giải trong cuộc thi ảnh “Lớp học GenZ ở UTH”. Tham dự buổi trao giải có Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Chất lượng cao, các cán bộ Viện và tập thể các lớp đạt giải.

Cuộc thi nhằm lan tỏa không khí vui vẻ của lớp học GenZ ở UTH, khẳng định bản sắc của lớp qua các thông điệp mà lớp muốn gửi đến cộng đồng. Xin chúc mừng các tập thể các lớp đã đạt giải của cuộc thi. Sau đây là hình ảnh trao giải cho các tập thể lớp:

Thầy Nguyễn Viết Dũng – Phó Bí thư Đoàn Viện CLC

Trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể lớp đạt giải Khuyến khích

ThS. Cao Hữu Vinh – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao

Trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể lớp QC2309CLCB đạt giải Ba

ThS. Cao Hữu Vinh – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao

Trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể lớp DO22CLCC đạt giải Nhì

TS. Nguyễn Khánh Lân – Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao

Trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể lớp QC2309CLCD đạt giải Nhất

TS. Nguyễn Khánh Lân – Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao

Trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể lớp QC2319CLCB đạt giải Yêu thích nhất

Tập thể các lớp đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Yêu thích nhất cùng Ban Lãnh đạo Viện

Lãnh đạo Viện Đào tạo Chất lượng cao, cán bộ Viện và Tập thể các lớp đạt giải